هااای...🙆

تعرفه تبلیغات در سایت
بلاخره تموم شدن... باورم نمیشه... ای خدااا چه روزای سخت و مرگ باری بود.. هیچوقت یادم نمیره .. . . . میخوام الان که امتحانم تموم شده با نقاشیایی که حین درس خوندم کشیدم  یا نمایشگاه بزنم.. حتما تشریف بیارید.. خخخ
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 9 بهمن 1396 ساعت: 12:12
اوو بچه ها جاتوون خالی داریم از سرما یخ میزنیم... دست خطو حال کنید..خخ تو این سرما بهتر از این نمیشه ، به بزرگی خودتون ببخشید خخخ
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 9 بهمن 1396 ساعت: 12:12
سلوووووم خدمت همگی...‍⚕️ شطووورین؟!؟ جاااتووون خااالی امروز رفته بودیم ازمایشگاه... انقد حااال داد... چشم و مغز داشتیم تشریح میکردیم ، اینقد حال بهم زن بود که نگوووو ....اوووق همه جا رو به گند کشوندیم....خخخ این خوشگلا رو هم که می بینید ماییم... جرعت دارید یه چیزی بگید.. . . . خلاصه بگم خعععععلی خوشگذشت گفتم در جریان باشید... فیلا...‍♀️M یاعلی ...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 4:47
از رها باور کن هیچ کس نمی تواند چیزی که مال توست را از تو بگیرد و تمام دنیا نمی توانند چیزی که مال تو نیست را برایت حفظ کنند همــه چیــز سـاده است زنـدگــی… عشــق… دوست داشتــن… عـادت کــردن… رفتــن… آمــدن… امــا چیــزی کـه ســــــاده نیست بـاور ایـن سـاده بـودن هـاست ! در حسرت گذشته ماندن ، چیزی جز از دست دادن امروز نیست... ***
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 4:47


یه شب خوب با بروبچ....


نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 4:47منکه M.....خخخ

ولی درووووغه خخخنویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 4:47
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 4:47
بخونید خیلی قشنگه ﺑﺎﺑﺎ ﻮﻝ ﻣﺨﻮﺍﻡ ! ﺑﺎﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺨﻮﺍﻡ ! ﺑﺎﺑﺎ ﺘﺎﺏ ﻣﺨﻮﺍﻡ ! ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﺨﻮﺍﻡ ! ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎﺷﻦ ﻣﺨﻮﺍﻡ ! ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ، ﻮﻝ ﺑﺪﻩ ! ﺑﺎﺑﺎ ﻮﻝ ﺑﺮﺍ ﺷﻬﺮﻪ ﺩﺍﻧﺸﺎﻩ ! ﺑﺎﺑﺎ !... ﺑﺎﺑﺎ !... ﺑﺎﺑﺎ !... ﻭﻟ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻢ ﻧﻔﺘﻢ : ﺑﺎﺑﺎ ! ﻫﻤﻦ ﻪ ﺸﻢ ﻫﺴﺘ ﺑﺮﺍﻡ ﺎﻓﻪ... ﺑﺎﺑﺎ ! ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﺮﺍ ﻣﻦ ﺩﻧﺎﺳﺖ ! ﻫﻤﺸﻪ ﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺰﺍ ﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﺨﻮﺍﺳﺖ داشته باشم ﺑﻬﺶ ﻧﻖ ﺯﺩﻡ ! ﻭﻟ ﻫﻮﻗﺖ ﺍﺯﺵ ﻧﺮﺳﺪﻡ : ﺑﺎﺑﺎ ! ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﺨﻮﺍ؟؟؟ ﺑﻪ ﻪ ﺑﻮﺩیم ﺍﺯمون ﻣــﺮﺳﺪﻥ : ﺑــﺎﺑــﺎﺗﻮ ﺑﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭ ﺎ ﻣـﺎﻣــﺎﻧﺘﻮ؟ ! میگفتیم : ﻫﺮ ﺩﻭﺗﺎﺷﻮﻧﻮ !! ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﺮﺩﻥ ﻭ ﻣﻔﺘﻦ ﻧﻪ !  ﺭﻭ ﺑﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭ !!! ﺍﻭﻥ ﺪﻭﻣﻪ؟؟؟ ما ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺯﺮ ﻟﺒ میگفتیم : ﻣﺎﻣﺎﻧــﻮ !!! ﺑــﺎﺭﻩ ﺪﺭ ! ﻟﺒــﺨﻨﺪ تلخی ﻣﺰﺩ ﻭ ... ﺷﺎﺪ ﻫﻢ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻴﻜﺸﻴﺪ ﺟﻠــﻮ ﻫﻤﻪ !!! ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﻣﻔﻬــﻤﻢ ــﺪﺭ ﻘﺪﺭ ﺯﺣﻤﺖ ﻣﺸﺪ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﺪ ﺗــﺎ ﺯﻥ ﻭ بچش ﺯﻧﺪــ ﺧﻮﺑ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻦ ...    ﺎﻫ ﺩﻟﻢ ﻣﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﺑﻮﻢ ﺑﺎﺵ ﺣﺘ ﺍﺮ ﻣﻦ ﺩﺮ ﻧﺒﺎﺷﻢ. ﺴﺮ ﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ شام ﺑﻪﺭﺳﺘﻮﺭﺍنی ﺑﺮﺩ ... ﺪﺭ ﻪ ﺧﻠ ﺮ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ،  ﻏﺬﺍﺶ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻤﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﺮ رﻭﻟﺒﺎﺳﺶ ﻣﺮﺨﺖ.. ﺗﻤﺎﻣ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺍﺭﻥ ﺑﺎ دیده ﺣﻘﺎﺭﺕ ﺑﺴﻮ ﻣﺮﺩﺮ ﻣﻨﺮﺴﺘﻨﺪ، ﻭ ﺴﺮ ﻫﻢ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻮﺩ و درعوض غذا را به دهان پدر میگذاشت ... ﺲ ﺍﺯ ﺍﻨﻪ پدر ﻏﺬﺍﺸﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ، ﺴﺮ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣ ﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﺮﺩ، ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺭﺍ ﺗﻤﺰ ﺮﺩ، ﻣﻮﻫﺎﺶ ﺭﺍ ﺷﺎﻧﻪ ﺯﺩ ﻭ ﻋﻨﻫﺎﺶ ﺭﺍ تمیز و ﺗﻨﻈﻢ ﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ... ﺗﻤﺎﻣ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣ
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 4:47
به صد یلدا الهی زنده باشی انار وسیب وانگورخورده باشی اگریلدای دیگرمن نباشم تو باشی وتو باشی وتو باشی یلدات مبارک... متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 4:47
ز خر خوانان عالم هرکه را دیدم غمی دارد    دلا رو کن به مشروطی که آن هم عالمی دارد ایام امتحانات  تسلیت باد خدایا کمکمون کن   تقلب چیست !؟ یک سری اعمال ننگین در صورت با عرضه بودن واین کاره بودن شخص امتحان دهنده آخر عاقبت خوش وخرمی دارد.نوعی هلو برو تو گلو  ! . . . یه تعریف دیگه از تقلب ! ۱٫یک روش غیر اصولی و ناجوانمردانه برای نتیجه گرفتن در امتحان ۲٫تنها روش اصولی و مبتنی بر عقل برای نتیجه گرفتن در امتحان ! . . . تعریف مراقب : موجودی ستم کار و ریا پیشه که متاسفانه چشم و گوش و باقی حواس را هم دارد ! سیستمی که نقش دزدگیرمنازل را سر جلسه ایفا میکند ! گالری ضدحال ! موجودی که  روی سینه اش نوشته شده : من مراقبم،شما چطور!؟ یک نوع تله موش زنده ! . . . . . اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بدان امتحان دارد و هیچ کاری نکرده ! . . . . . . تعریف معلم : منبع علم ، ژنراتور دانش ، نیروگاه انسانیت ، تبلوردانایی ، کوه توانایی ، مایه افتخارما بابا تو  دیگه کی هستی ترین موجود عالم ، خودصفا ، اندوفا ، دارنده انواع  واقسام شفا ضدجفا ، یاری گر ضعفا ، معلم الخلفا ! . . . تو باهوشی تو حافظه خوبی داری مطمئنم قبول میشی. .پیامک تلقینی ، شاید فرجی شد! . . . درس خواندن چقدر دلگیر است / در اتاقی که از تو خسته شده گوش دادن به تیک تاک زمان / زل زدن به کتاب بسته شده ! . . . دعای شب امتحان الدعا فی لیالیّ الامتح
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 4:47

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :